REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPPLEMENTENFASHION

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym firmy SUPPLEMENTENFASHION, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem może być osoba fizyczna, instytucja lub firma.

1.1. Właścicielem oraz głównym administratorem Sklepu Internetowego Supplementenfashion jest Patryk Janke,Troelstrakade 523 2531 AM Den Haag,Holandia,KVK:61196606,Nr. rachunku bankowego NL64RABO0191237604,punktem wysyłkowym jest siedziba firmy.

 

2. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

2.1. Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym SUPPLEMENTENFASHION są produkty wymienione na stronie www.suplementenfashion.nl  w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w euro i zawierają ustawowy podatek BTW.

2.3. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu obowiązująca w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany ceny produktu po złożeniu zamówienia nie wpływają na warunki zawartej transakcji sprzedaży.

2.4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.1. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Holandii, aby dokonać zamówienia na adres dostawy poza granicami Holandii należy wybrać lokalnego dystrybutora na stronie www.trecnutrition.com 

Zamówienia w Sklepie Internetowym Supplementenfashion można dokonać w następujący sposób:

3.2. Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronach sklepu, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz numer KVK  (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia  tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.supplementenfashion.nl

3.3. Pocztą elektroniczną  na adres supplementenfashion@interia.eu o każdej porze, podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe, dane do wysyłki, ewentualnie KVK gdy wymagana jest faktura VAT.
3.4. Telefonicznie pod numerem +31 619 696 485, podając nazwę i ilość towaru oraz dokładne dane osobowe  dane do wysyłki, ewentualnie KVK gdy wymagana jest faktura VAT. .

Uwaga: Dokładne dane osobowe powinny zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki, dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania, dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres e-mail.

3.4. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. Wszelkie wykryte próby wyłudzenia towaru, bądź działanie na szkodę firmy SUPPLEMENTENFASHION poprzez podanie błędnych danych mogą być podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Każde zamówienie internetowe składane w Sklepie Internetowym Supplementenfashion zostaje potwierdzone przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym. Przy zamówieniach telefonicznych moment złożenia zamówienia jest momentem wiążącym obie strony.

4.2. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych sklepu.

4.3. W uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

4.4. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów Sklep Wysyłkowy zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta, w przypadku braku akceptacji nowej ceny, zamówienie określonego produktu nie będzie realizowane.

4.5. Sklep Wysyłkowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

4.6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

4.7. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

4.8. Zamówienia realizowane są w oparciu o warunki umówione ówcześniej przez sprzedawcę oraz sprzedającego

 

4.10. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych (przeciętnie 1-5 dni) w przypadku zamówień dostarczanych na terenie Holandii od momentu telefonicznego potwierdzenia zamówienia/zaksięgowania wpłaty i zależy od tego czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

4.11. Sklep Supplementenfashion  na życzenie wystawia faktury VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia w polu Komentarza do Zamówienia oraz podać numer KVK.

5 .FORMY PŁATNOŚCI

5 .1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

5.2. Płatności elektroniczne i płatności gotówką zawsze kwitowane są fakturą sprzedającego.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.

5.4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru.

6. RACHUNKI I FAKTURY

6.1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Paragonu Imiennego lub Faktury VAT.

7. PRZESYŁKA i DOSTAWA

7.1. Dostawa towarów zamawianych w Sklepie Wysyłkowym realizowana jest na terytorium Holandii.

7.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej,lub w sposób uzgodniony wcześniej z klientem kupującym.

7.3. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy kurierem zajmuje do 48.
Czas ten może się przedłużyć jeśli zamówiony produkt jest aktualnie niedostępny w magazynie.
W przypadku zaistnienia niniejszej sytuacji Nabywca zostanie o tym poinformowany w trybie natychmiastowym przez pracownika sklepu.

7.4. Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający. Koszty wysyłki traktowane są jako opłata manipulacyjna a określa je cennik firmy kurierskiej.7.5. Odbiór przesyłki powinien być potwierdzony pisemnym, pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7.6. Odbierając towar, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie jest naruszone lub uszkodzone prosimy o nie odbieranie zamówienia. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

7. 7. Ewentualne reklamacje związane z brakiem jakiegoś produktu lub niezgodnością zawartości paczki z dokumentem sprzedaży będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Zamawiający sprawdzi zawartość paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej . Zamawiający ma zatem prawo a nawet dla swojego bezpieczeństwa obowiązek wglądu do zawartości paczki w momencie jej otrzymania po pisemnym potwierdzeniu odbioru.

7.8. Istnieje możliwość osobistego odbioru złożonego zamówienia w siedzibie sprzedaży wysyłkowej firmy (Den Haag,troelstrakade 523,2531 AM),po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze sprzedającym.

.

7.9. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku Potwierdź Zamówienie skutkuje przesłaniem zamówienia do Biura Obsługi Klienta. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży. Obowiązkiem sklepu jest wydanie przesyłki, obowiązkiem firmy kurierskiej jest dostarczenie przesyłki, obowiązkiem Klienta jest odebranie przesyłki. W sytuacji nieodebrania przez Klienta prawidłowo dostarczonej paczki sklep będzie dochodził od Klienta rzeczywistych kosztów dostarczenia przesyłki, jej zwrotu oraz kosztów opracowania zamówienia i pakowania.

8. ZWROTY, REKLAMACJE, REZYGNACJA Z ZAKUPU

 Zwroty

8.1. Zgodnie z Ustawą Klient może zrezygnować z zawartej umowy kupna-sprzedaży z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Nadawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni.

8.2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem sprzedaży oraz opisem przyczyny zwrotu towaru. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zakupionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

  

Wymiana

8.3. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze/kolorze/smaku wyłącznie w drodze zwrotu nieużywanego, a także pozbawionego znamion zniszczenia z winy zamawiającego towaru. Przy czym koszty transportu (w obie strony) obciążają w tym przypadku zamawiającego. Wymieniany towar należy odsyłać razem z otrzymanym rachunkiem sprzedaży oraz opisem reklamacji.

  

Reklamacja

8.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką ekonomiczną pocztową na adres sklepu.

8.5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek sprzedaży oraz opisem reklamacji Towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

9 . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Supplementenfashion z siedzibą w Den Haag,Troelstrakade 523,2531AM.

9.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Supplementenfashion są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Supplementenfashion i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.  

9.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo  do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz możliwości ich aktualizacji, korekty, usunięcia lub zablokowania, a także  do zażądania, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z Państwa praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub jeśli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem supplementenfashion@interia.eu. Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą pocztową, pisząc na adres: Supplementenfashion, Troelstrakade 523, 2531AM, Den Haag,Holandia.

9.4. Pomimo tego że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą zeszłych kontaktów lub transakcji. Na przykład mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania oznacza, że niektóre towary i usługi będą dla Państwa niedostępne.

9.5 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków w ramach świadczenia Państwu usług sprzedaży oraz w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.

10. INNE INFORMACJE

10.1. Oferta ważna jest tylko na terenie Holandii.

10.2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty na sklepie Supplementenfashion.nl  prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

10.3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Natomiast poprzez sąd właściwy należy rozumieć sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sklepu lub sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia.

 

10.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Supplementenfashion.nl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów.

10.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2014.

10.7. Sklep Internetowy Supplementenfashion.nl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.supplementenfashion.nl  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.


PayPal